Сода каустик

Содата каустик намира разнообразни приложения в нашия живот и в индустрията. Сред тях са например:

  • производство на хартия,
  • производство на шампоани, прахове за пране, сапуни и други,
  • почистване,
  • металообработка,
  • хранителна индустрия,
  • обработката на замърсени води,
  • много други.

Содата, предлагана от нас, е на люспи или на перли. Опаковката е 25 кг чували. Можем да доставяме при заявка течна сода каустик – в цистерни; или твърда – в 220 кг варели.

Предлагаме безплатна мостра.